Telefoni: 020 611 666 | 067 061 666 | bonamente@t-com.me

Usluge

Usluge PZU Medicina rada Bona Mente

 1. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima bez povećanih rizika (kancelarijski posao, kuvari, konobari, sankeri…)
 2. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima bez povecanog rizika i otezanim uslovima rada ( radnici, bez rada na visini )
 3. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima sa povecanim rizikom i otezanim uslovima rada ( gradjevinski radnici – rad na visini, zastitari – uz nosenje oruzja… )
 4. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima sa otezanim uslovima ( profesionalni vozači… )
 5. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju ( A, B, C, D i E kategorija)
 6. Ljekarsko uvjerenje za posao instruktora vožnje ( B, C, D i E kategorije )
 7. Ljekarsko uvjerenje o podobnosti posjedovanja vatrenog oruzja
 8. Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobracaju (pomorci)
 9. Ljekarsko uvjerenje za spasioce i ronioce
 10. Ljekarsko uvjerenje za utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti sportiste
 11. Ljekarsko uvjerenje za sportske sudije
 12. Savjetodavni razgovor za IPK obrade